english

de stoelen | geschiedenis | publicaties | evenementen
rondleidingen | bruiklenen | tentoonstellingen | fotomateriaal
bezoekinfo & contact | wetenschappelijke raad | archief

de geschiedenis van de stoelencollectie

De Stoelencollectie van Bouwkunde bestaat sinds 1957, toen enthousiaste studenten begonnen met het verzamelen van zeer verschillende ontwerpen. Zij waren van mening dat de stoel, met zijn handzame formaat, een prachtig object vormde om ontwerpvaardigheden op te oefenen. Aspecten als comfort, schoonheid en de techniek van het maken spelen allemaal een rol bij het ontwerpen van een stoel. En zij waren niet de enigen die er zo over dachten, in de loop van de twintigste eeuw waagden vele architecten zich aan het ontwerpen van stoelen. Het spreekt voor zich dat stoelontwerpen van bekende architecten altijd een gewild object vormden voor deze collectie. Een gedenkwaardig moment vormde dan ook de donatie van zes stoelen door Gerrit Rietveld in 1964.

Maar de naam van de ontwerper was niet de enige leidraad bij het verzamelen, in de collectie zijn verschillende thema’s te ontdekken. Zo zijn bijvoorbeeld ook types als bureau-, klap- en kinderstoelen gericht verzameld. Een belangrijk criterium vormde in veel gevallen de materiaalsoort en toegepaste technieken om de stoel te maken. Veel vernieuwende ontwerpen ontstaan immers als ontwerpers op zoek gaan naar manieren om met de nieuwste beschikbare technieken te werken, zoals in de jaren ’60 met kunststof.

De stoelen werden gebruikt als illustratie bij lezingen, en als model bij de tekenlessen. De faculteit Bouwkunde verhuisde in de jaren ’70 van de Oude Delft naar de Berlageweg en de stoelencollectie verhuisde mee. De stoelen werden niet altijd intensief gebruikt, lange tijd stonden ze in een te vochtige kelder te verstoffen. Maar toen de Technische Universiteit Delft werk ging maken van het beheer van het erfgoed volgde een opleving, en in 2003 werd met steun van de Mondriaanstichting een nieuw depot ingericht op de eerste etage. Dit bleek een zeer gelukkige keuze te zijn toen het faculteitsgebouw aan de Berlageweg in 2008 door een grote brand werd verwoest. Het toeval wilde, dat de vleugel waarin het stoelendepot was ondergebracht werd gespaard door de vlammen, en zelfs door de rook en het bluswater. De collectie, waarvan in de landelijke pers al was bericht dat hij als verloren moest worden beschouwd, kwam nagenoeg ongeschonden uit de rokende puinhoop te voorschijn. Voorlopig werd zij ondergebracht in het depot van het Rijksmuseum, terwijl de faculteit zich op een nieuwe locatie installeerde en zich beraadde op de toekomst. Een donatie van Stichting Sofa maakte het mogelijk de stoelen op de nieuwe locatie te huisvesten. Na tweeënhalf jaar afwezigheid uit de faculteit is de Stoelencollectie sinds oktober 2010 weer te zien in het faculteitsgebouw. In de gang voor de bibliotheek wordt het grootste deel ervan getoond in een open depot, waardoor de collectie nu toegankelijker is dan ooit tevoren.
Anonymous | chair
metal | 1950s | Meer info >